Banner
Print deze pagina

Verwerking.

In het begin kwamen de redactieleden bij elkaar in het Buurthuis in Bakel om de binnengekomen stukken te verzamelen. Op dat moment werd het weekblad in off-set gedrukt bij Drukkerij Bouwmans in Helmond. Het mocht niet dikker worden dan 20 pagina's per week omdat anders de kosten te hoog werden. Vanwege de drukkosten werd er eind 1976 toch besloten om tot stencilwerk over te gaan en werd het werkterrein verlegd naar Het Dorpshuis in Milheeze. Later werd het stencilapparaat vervangen door een off-setmachine, bediend door Albert Verheggen, hetgeen bevorderlijk was voor het uiterlijk van het blad. In 1989 werd het drukwerk uitbesteed aan Drukkerij Vane, die nog steeds wekelijks professioneel het drukwerk voor ons weekblad, dat gemiddeld zo'n 40 pagina's telt,verzorgt. Berichten en advertenties werden voorheen op papier en diskettes bezorgd bij de redactieleden in de kerkdorpen. Tegenwoordig moet alles per E-mail worden aangeleverd en zodoende kunnen we sinds juni 2007 "De Korhoen" digitaal verwerken. Tegelijkertijd met het verschijnen van de website in 2009, werd het weekblad "De Korhoen" voorzien van een nieuwe kaft. Nog steeds zorgt een groep vrijwilligers wekelijks voor de verwerking van de aangeleverde berichten en advertenties in "De Korhoen".