Banner
Print deze pagina

Verspreiding.

"De Korhoen" wordt wekelijks uitgegeven. In het begin van het verschijnen werd
"De Korhoen" huis aan huis bezorgd. Na twee maanden begon men met de abonneewerving. Voor een abonnement betaalde men in 1972  ƒ15,00 op jaarbasis. Bij het 10-jarig bestaan van "De Korhoen" hadden we een bestand opgebouwd van 1100 abonnees. Momenteel zijn er dat ruim 2200 en bedragen de abonnementskosten € 21,00 en dat is al vele jaren hetzelfde. We proberen dat voor onze abonnees zo lang mogelijk laag te houden! Onze bezorgers bezorgen "De Korhoen" wekelijks bij onze abonnees in Bakel, Milheeze en De Rips.

Abonnees, die elders wonen, krijgen "De Korhoen" per post toegestuurd.