Banner
Print deze pagina

Informatie

Gemeentelijke diensten

Buurtbus Boekel - Bakel - Milheeze - Deurne * rijdt niet op zaterdag

Bakel - Centrum: 7.29* - 9.29* - 11.29* - 13.29 - 14.59 - 16.59 (12.00 u rijdt tot St. Jozefheil)
Bakel - St. Jozefheil 7.30* - 9.30* - 11.30 - 13.30 - 15.00 - 17.00
Milheeze kerk: 7.34* - 9.34* - 13.34 - 15.04 - 17.04

Deurne - Milheeze - Bakel - Boekel

Milheeze - kerk 7.56* - 9.56* - 13.56 - 15.26 - 17.26
Bakel - St. Jozefheil 8.00* - 10.00* - 12.00* - 14.00 - 15.30 - 17.30
Bakel - Centrum 8.01* - 10.01* - 12.01* - 14.01 - 15.31 - 17.31

Mobitax Gemert-Bakel: tel. 0492-363136. (minimaal 1 uur van tevoren reserveren. i.b.v. pasje, (aanvragen via de Gemeente, loket Zorg en Welzijn, tel.0492-378500 (keuze 3) 7 dagen per week van 07.00 tot 24.00 uur)

Bibliotheek Bakel:
Bernhardstraat 2a Bakel
Tel. 0492-341209
open: ma. 14.30-17.30 u, wo. 14.30-20.00u, Bij langdurige ziekte of handicap kunt u boeken thuis laten bezorgen. Gelieve hiervoor contact op te nemen met de bibliotheek.

Bustijden

(gewijzigd m.i.v. 13 december 2009)

Richting Helmond vertrek vanuit De Rips:
(Milheeze: 6 min. later; Bakel: 10 min. later)

werkdagen: 6.46 - 7.15 - 7.45b* - 8.15 - 9.16 - 10.24 - 11.24 - 12.24 - 13.24 - 14.24 - 15.24 - 15.54 -16.26 - 16.56 -17.26 - 18.22 - 19.22 - 20.22 - 22.22
zaterdag 9.24 - 10.24 - 11.24 - 12.24 - 13.24 - 14.24 - 15.24 - 16.24 - 17.24 - 18.22 - 20.22
zon-en feestdagen 10.22 - 12.22 - 14.24 - 16.24 - 18.24 - 20.22 - 22.22

Richting Boxmeer/Gennep: vertrek vanuit Helmond:
(Vertrek vanuit Bakel: 15 min. later Vertrek vanuit Milheeze: 19 min. later)

werkdagen: 7.01 - 8.04 - 9.08 - 10.08 - 11.08 - 12.08- 13.08 - 14.08 - 14.38w* - 15.08 - 15.37w* - 16.06 - 16.36* - 17.06 - 17.36* - 18.08 - 19.13 - 21.13
zaterdag: 8.08 - 9.08 - 10.08 - 11.08 - 12.08 - 13.08 - 14.08 - 15.08 - 16.08 - 17.08 - 19.13
zon-en feestdagen 09.13 - 11.13 - 13.13 - 15.13 - 17.13 - 19.13 - 21.13

* pas op: rijdt niet alle periodes!
De lijntaxi is verdwenen. Op de lijnen waar er druk gebruik van werd gemaakt, rijden weer lijnbussen.

Gezondheidszorg

Kringapotheek Bakel en Milheeze: tel.0492-343311
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30u-18.00u
Voor spoedrecepten buiten deze tijden: Dienst apotheek Peelland: 0492-432906 (naast Centrale Huisartsenpost, Elkerliek ziekenhuis Helmond)
Bloedprikken: Iedere maandag en donderdag
Milheeze: De Berken, Kerkeind 40, 9.30u-9.45u;
Bakel: Het Parochiehuis, 8.15u-8.45u
De Rips: D'n Eik : donderdags van 10.30 u tot 10.45 u
Dierenambulance: 0492-384750of 06-24575953. per mail vermissingendepeel@live.nl
Meldnummer gewonde- en zwerfdieren uit gemeente Gemert/Bakel 0492-384750 24 uur per dag bereikbaar.
Elkerliek Ziekenhuis algemene bezoekuren:
alle dagen: 14.00 - 15.00 u. en 18.30 - 20.00 u.
Telefoon Helmond: 0492 - 595555; Deurne: 0493- 328888
Huisartsen: Mw.v.Kan, Dhr.Lucassen, Mw.Peijs-v.d.Weijer Mw.Pauw en Dhr.Suijs. Tel.:0492-342185. Bernhardstraat 2, Bakel.
Openingstijden:8.00u-12.30u en 13.00u-17.00u. Inloopspreekuur: ma di en vr 8.00-9.00 uur.
Voor spoed overdag:0492-343458. Na 17.00u, in het weekend en op feestdagen: 0900-8861.
Receptenlijn: 0492-340277.
www.huisartsbakel.praktijkinfo.nl
Kraamzorg: aanmeldingen en info via de zorgcentrale van De Zorgboog: tel.0900-8998636.
Logopediepraktijk
R,Otten, Praktijkadres:
St. Wilberts-Plein 8a Bakel;
dependance; D' Eik,
Mr. Hertsigstraat.5 De Rips,
tel.: 0492-343312 en 06-53581474
Tandartsen:
Bakel: T.J.M. Merkus / C.M.Merkus-van den Hurk: 0492-342651
P.L.Sturme: 0492-342595 Behandeling volgens afspraak.
Verloskundigen:

Verloskundige praktijk Gemert-Bakel en Aarle-Rixtel,
Julianastr 2-008, 5421DB Gemert www.verloskundigepraktijkgemertbakel.nl Afspraken/tel.spreekuur Ma,di + do: 9.00u-12.00u. 0492-367703 Dienstdoende verloskundige 0492-367703

Milieu

Klein chemisch afval
in te leveren op voormalige gemeentewerf Bakel.
Openingstijden elke tweede zaterdag van de maand
10.00u - 12.00u en de vrijdag daarvoor van
13.00u -16.00u
Ook flacons, drankkartons en snoeihout
Milieustraat
Bedrijventerrein Wolfsveld,Gemert
Open elke werkdag van 13.00u - 17.00u
en zaterdags van 10.00u - 16.00u
tel. 0492-368367,
Op vertoon Toeganspas!
   

Welzijn

Maatschappelijke Dienstverlening Helmond- De Peelzoom. Maatschappelijk werk
Bernhardstraat 11,
5761 BH Bakel.
Hulp bij problemen op persoonlijk, sociaal en materieel gebied. Spreekuur ma/vr van 9.00-10.00 uur tel: 0492-343710
Na 17.30 uur en in het weekend bereikbaarheidsdienst 040-2530350
Info: www.madihp.nl en www.internethulpverlening.nl
Stichting Impuls: Organisatie voor Welzijn Gemert-Bakel: Parochiehuis, Gemertseweg 2, Bakel,
Tel. 0492-343710
Spreekuur ma t/m vr 09.00u-10.00u
Wijk- en Buurtgericht werk. Buro Sociaal Raadslieden:
even weken do.15.00 - 16.30 uur.
Tel. 0492-363026.
Info- en docum.centrum voor mensen met handicap: tel.:040-2444244.
Kinderopvang:

Kinderdagverblijf "De Wielewaal" Bakel. (0-4 jaar)
tel: 088-0088520/521. BSO Flierefluiter in Bakel (4-13 jaar) tel. 0492-342573. BSO de Lantefanters in de Rips (4-13 jaar) tel. 088-0088522. Gastouderbureau Fides tel. 088-0088500

Gastouderbureau in de Peel: 0492-367511 (wo en vr)

Kinder- en jongerentelefoon: Z.O.Brabant: 040-2124242.
Iedere dag van 14.00u-20.00u. Gratis nummer: 06-0432.

Moeders voor moeders:

tel 0800-0228070

Persoonlijke coaching en loopbaancoaching

Kijk op www.keerpuntcoaching.nl of bel met 0492-343093  Kijk op www.kansrijkcoaching.nl of bel met 0492340414/  06-48299168

Psychosociaalwerk, Counseling & Coaching. Persoonlijke begeleiding voor het verwerken van verliezen. Inlichtingen of afspraak: 0492-341623.
Telefonische hulpdienst: voor geest. & sociale nood: dag en nacht bereikbaar onder tel.nr. 040-2125566.
Savant Zorg Voor info en vragen aangaande onze zorg en diensten,
tel zorgcentrale: 0492-572000, iedere werkdag van 8.00 tot 17.00 uur.
Ook voor acute zorg 24 uur per dag 7 dagen per week. Zie ook www.savant-zorg.nl of e-mail: zorgcentrale@savant-zorg.nl
Zorgboog-Kruiswerk: Voor zwangerschapsbegeleiding, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar, verpleging en verzorging thuis, voedingsvoorlichting en dieetadvisering, uitleen hulpmiddelen, vragen over Gezondheids Service: bel Zorgcentrale 0900-8998636 (€ 0,01/min).
Acute zorg thuis? 0900-8998636 24 uur per dag, 7 dagen per week voor acute zorgvragen. Uitleen hulpmiddelen.
Thuiszorgwinkel Gemert:
www.zorgboog.nl,
Julianastraat 2, 5421 DB Gemert tel. 0492-338822. Openingstijden ma-vrij van 10.00-17.00 u.

Cultuur

   

Museum en SVR Camping: