Banner
Print deze pagina

Historie.

In de beginjaren zeventig van de vorige eeuw gingen er stemmen op, dat er behoefte was aan een informatieblad voor de kerkdorpen Milheeze en Rips. Bakel was inmiddels al voorzien van een parochieblad genaamd: "Rond onze Toren". Voor de drie stuurgroepen van de Stichting Samenlevingsopbouw (S.S.O.) een signaal om te kijken naar een mogelijkheid om tot een nieuw informatieblad in de drie kerkdorpen te komen. Nadat diverse personen waren benaderd, werd op 5 oktober 1971 de werkgroep "informatieblad" gevormd. Deze groep groeide uit tot 20 personen. Er volgde een gesprek met de redactieleden van "Rond onze Toren" en een vertegenwoordiger van de uitgever van het parochieblad. De medewerkers van "Rond onze Toren" spraken echter de voorkeur uit om op dezelfde wijze door te gaan, zoals zij dat reeds 10 jaar deden. De werkgroep kon voor dit standpunt begrip opbrengen. Op 5 mei 1972 kon de redactie van "De Korhoen", bestaande uit 8 leden waarvan 3 uit Bakel, 3 uit Milheeze en 2 uit Rips, aan het werk. Zij stelde een ontwerp uitgave op, verenigingen en het zakenleven in de drie kerkdorpen werden benaderd, afspraken aangaande de onderlinge taakverdeling werden gemaakt, offertes werden opgevraagd bij enkele drukkerijen en er werd gezocht naar mogelijke bezorgers. Nadat dit alles was geregeld verscheen op 18 augustus 1972 de allereerste uitgave van "De Korhoen". Het eerste redactionele stuk was een interview met de toenmalige burgemeester Opheij, die zijn 25-jarig ambtsjubileum vierde. Tot en met 1983 opereerde "De Korhoen" onder verantwoordelijkheid van Stichting Samenlevingsopbouw (S.S.O.) Bakel - Milheeze - Rips en in 1984 zijn we als zelfstandige stichting gaan functioneren. In november 1987 is het parochieblad "Rond onze Toren" gestopt met de activiteiten en is het - na goed overleg - opgegaan in weekblad "De Korhoen". Wij zijn nu in 2014 bezig met de tweeënveertigste jaargang van "De Korhoen".