Banner
Print deze pagina

Aanleveren kopij

De redactie is verantwoordelijk voor de inhoud van "De Korhoen", en kan kopij (of delen ervan) weigeren, zonder opgaaf van redenen vooraf.

Mededelingen / verenigingsnieuws e.d.

Houd uw kopij a.u.b. beknopt. Lange verhalen zijn niet prettiger om te lezen. En hoe dikker "De Korhoen" wordt, hoe groter de kans dat we door een hogere kostprijs die kosten dienen door te berekenen in bijv. de abonnementsprijs.

Lever teksten aan in een Word-bestand. Foto's in een jpg-bestand, dat minimaal 800x 600 pixels telt (min. resolutie 150ppi) en maximaal 2MB groot is.

Stuur tekstbestanden en foto's als LOSSE bestanden met de e-mail mee, niet samen in één bericht. Foto's kunnen in zo'n geval bijv. niet gebruikt worden voor drukwerk.

Heeft uw vereniging een nieuw logo, zend het a.u.b. in een afzonderlijk bestand door.

Gebruik alleen "platte" tekst. Maak uw tekst dus niet op d.m.v. vette of cursieve letters; maak geen gebruik van inspringen; gebruik geen tabellen of schema's.

Kopij mag geen sluikreclame bevatten. Wilt u reclame maken voor uw sponsor, levert u a.u.b. een advertentie aan. Daarmee doet u ons beiden een plezier. Weet dat "De Korhoen" in eerste instantie wordt gefinancierd uit reclame-inkomsten, en niet zozeer uit abonnementsgelden.

Een bericht kan maximaal tweemaal achtereen geplaatst worden.

Advertenties:

Stuur ook uw advertenties in een aparte bijlage mee, in een pdf- of jpg-bestand. In de opmaak zoals u die voor ogen heeft. U dient de advertentie drukklaar aan te leveren. Voor maandag 17.00 uur.

Jubileum:

De redactie vindt het een eer om een 50-jarig bruidspaar in het zonnetje te zetten door een interview en foto in "De Korhoen". Maar wij zijn niet altijd tijdig op de hoogte van een dergelijk jubileum. En sommige jubilarissen stellen publiciteit ook niet altijd op prijs. Daarom dient u (of iemand van uw familie) dit interview zelf bij de redactie aan te vragen.