Banner
Print deze pagina

Welkom bij Weekblad "De Korhoen"

Fijn, dat u ons heeft gevonden en dat u interesse toont voor ons weekblad. Natuurlijk wilt u ook weten hoe dit weekblad is ontstaan en wat het idee achter "De Korhoen" is.

Aangezien weekblad "De Korhoen" een blad is voor abonnees, zult u de wekelijkse informatie niet in zijn geheel op de website terugvinden. Uiteraard zullen belangrijke telefoonnummers, bustijden en informatie over het weekblad "De Korhoen" hier wel te vinden zijn evenals steeds terugkerende rubrieken.

Wij hopen, dat u met plezier de informatie op onze website zult bekijken en danken u voor uw belangstelling.

Stichting Weekblad "De Korhoen"
Els van den Heuvel, Voorzitter.

 
Foto Albums:
In het album archief zijn meer foto's te vinden:
Klik hier
De Schijnwerper:
oktober 2016
DEZE WEBSITE WORDT PER 31 DECEMBER 2016 OPGEHEVEN
Van de Redactietafel:
mei 2016

Bij het afscheid van de Korhoen ontving de redactie deze brief

"Een bezorgster aan het woord"